פרידום הפקות אירועים - יום כייף ושאנטי בנחל האסי/ לעובדי המבדקה הכימית